2023-05-23 07:00Press release

Fortsatta miljösatsningar

Audio Pro, GIAB, Sustainability ReportAudio Pro, GIAB, Sustainability Report

Svenska högtalartillverkaren Audio Pro fortsätter sitt arbete med att minska miljöbelastningen genom att ge sina högtalare en chans till ett nytt liv genom att återbruka returnerade högtalare. Hållbarhetsrapporten för 2022 visar på fortsatta besparingar.

2020 startade svenska högtalartillverkaren Audio Pro upp ett samarbete med GIAB Returhuset. Ett arbete som syftar till att återbruka de högtalare som av olika anledningar fått en mycket kort livscykel, genom t ex ångerrätt och andra former av returer. En returnerad vara kan förstås aldrig säljas som en ny, även om produkten är i fullgott skick. Det vore dock ett stort slöseri av resurser att låta sådana produkter kasseras eller gå till återvinning. Samarbetet med GIAB gör att högtalaren kan få ett nytt liv, genom att produkten gås igenom, repareras om nödvändigt och därefter åter läggs ut för försäljning som en återbrukad produkt.

Audio Pro, GIAB, Sustainability Report

Audio Pro, GIAB, Sustainability Report

Under 2022 lyckades Audio Pro på detta vis återbruka 90,5% av de returnerade produkter som man skeppat vidare till GIAB Returhuset. Resterande 9,5% skickades till återvinning. Genom detta hållbarhetsarbete har Audio Pro därmed gjort klimatbesparingar om 4 ton, vilket motsvarar den mängd CO2 som 200 normalstora träd i norra Europa tar upp under ett år.

Audio Pro, GIAB, Sustainability Report

Audio Pro, GIAB, Sustainability Report

Jens Henriksen, CCO på Audio Pro förklarar företagets tankar kring återbruk; ”Vårt konsumtionssamhälle skapar en stor belastning på vår miljö, och genom att samarbeta med partners som kan hjälpa oss att bidra till en lägre miljöbelastning, kan vi därmed dra vårt strå till stacken i att mildra denna klimatpåverkan. Återbruk känns som en självklar komponent i att driva ett företag i dagens samhälle, och vi tror också att kunder i allt högre utsträckning förväntar sig detta av oss som producenter. För varje år lär vi oss alltmer om hur man kan göra för att bidra, och GIAB är duktiga på att hjälpa oss i vårt miljöarbete.”

”GIAB har visat oss hur vi kan agera mer cirkulärt. Vår bransch, precis som många andra förväntas i framtiden drabbas av brist på nödvändiga material och komponenter då materialanvändningen ökar exponentiellt. Detta kommer att göra att alla producenter i en snar framtid måste börja arbeta enligt mer cirkulära arbetssätt, där återvinning, återanvändning och hållbar design är norm. Genom att vi återbrukar och återvinner våra högtalare på detta sätt, börjar vi redan nu agera på ett mer miljösmart sätt.” säger Jens Henriksen.  About Audio Pro

Audio Pro is a Swedish company with strong roots in the early HiFi industry. The company has designed, developed and manufactured speakers since 1978 and is today available in over 55 countries globally. Audio Pro launched in the 70’s a range of active speakers with advanced technology and high sound quality, that have become milestones in the history of speakers. Today Audio Pro is still a strong and innovative company, managed with high entrepreneurial spirit, and the active speakers have now been equipped with wireless, multiroom and smart voice-control features. Since 2012 the company have also entered the commercial segment with a range of products for retail and hospitality. The brand Audio Pro Business offers wireless speaker systems for stores, restaurants, hotels etc. In recent years, Audio Pro has increased its focus on more sustainable solutions, by e.g. prolonging the life span of its products.


Contacts

Maria Tullgren
Press Contact
Maria Tullgren
Jens Henriksen
Chief Sales & Marketing Officer
Jens Henriksen