2024-05-14 07:00Press release

Hållbarhetsrapport 2023

Audio Pro, Sustainability report 2023Audio Pro, Sustainability report 2023

I svenska högtalartillverkaren Audio Pros hållbarhetsrapport för 2023 kan det konstateras att återbrukningsgraden av returnerade högtalare som lämnats till GIAB Returhuset för återbrukning har stigit till 96,4 %.

Under de senaste fyra åren har svenska högtalartillverkaren Audio Pro haft ett samarbete med GIAB Returhuset. Syftet är att återbruka alternativt återvinna en så stor andel som möjligt av de produkter som kommer i retur till företaget. Det gäller produkter som kommit i retur på grund av att kunden helt enkelt ångrat sitt köp, produkter som har skadats eller på annat sätt är defekta.

För att minimera mängden avfall och sträva mot ett hållbart konsumtionssamhälle, har Audio Pro och GIAB försökt hitta metoder för att på ett resurseffektivt sätt ta tillvara dessa returnerade högtalare. Jens Henriksen, CCO på Audio Pro berättar ”Det är inte en spikrak framgångssaga att hitta rätt metoder att arbeta efter. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men vi tror att uthållighet är enda vägen framåt. Vi lär oss alltmer för varje år, och vi hoppas på sikt att kunna återbruka allt fler produkter.”

Audio Pro, Sustainability report 2023

Hos GIAB används metoder för att ta tillvara de returnerade högtalarna, bland annat genom att reparera trasiga högtalare och återställa till säljbart skick. Eller i vissa fall kanske bara en enkel kvalitetsgranskning av högtalare som kanske inte ens varit ur sin kartong hos kunden, men likväl inte längre kan säljas som en ny produkt, efter retur.

Under 2023 sjönk mängden koldioxidbesparingar räknat mot föregående år, vilket till viss del beror på att beräkningsmetoderna också utvecklats och förfinats i takt med att GIABs miljöarbete avancerar och standarder såväl nationellt som inom EU ökar sina krav när det gäller hur man förväntas beräkna sina miljöbesparingar. ”Men vi kan stolt konstatera att även om koldioxidbesparingen sjunkit, har vi ökat vår återbrukningsgrad till hela 96,4%. Det innebär alltså av samtliga produkter som kommit i retur så är det endast 3,6% som skickas för återvinning, alla övriga produkter, över 96 procent av produkterna, går tillbaka in i flödet och hamnar hos en ny konsument. Det tycker vi är helt fantastiskt, säger Jens Henriksen.

”Men det är inte dags att luta sig tillbaka. Vi fortsätter vårt arbete med att öka våra klimatbesparingar och satsar på att återigen öka våra koldioxidbesparingar även om beräkningskraven ständigt skärps ytterligare. De senaste åren har lärt oss att det ibland är två steg framåt och ett steg bakåt i denna utveckling, men med mycket vilja och tålamod ska vi nog hamna där vi vill, avslutar Jens Henriksen.About Audio Pro

Audio Pro is a Swedish company with strong roots in the early HiFi industry. The company has designed, developed and manufactured speakers since 1978 and is today available in over 55 countries globally. Audio Pro launched in the 70’s a range of active speakers with advanced technology and high sound quality, that have become milestones in the history of speakers. Today Audio Pro is still a strong and innovative company, managed with high entrepreneurial spirit, and the active speakers have now been equipped with wireless, multiroom and smart voice-control features. Since 2012 the company have also entered the commercial segment with a range of products for retail and hospitality. The brand Audio Pro Business offers wireless speaker systems for stores, restaurants, hotels etc. In recent years, Audio Pro has increased its focus on more sustainable solutions, by e.g. prolonging the life span of its products.


Contacts

Maria Tullgren
Press Contact
Maria Tullgren
Jens Henriksen
Chief Sales & Marketing Officer
Jens Henriksen