2020-06-11 07:00Press release

Miljöfokus får högtalarproducent att starta nytt samarbete

Audio Pro and GIAB partnershipAudio Pro and GIAB partnership

Vad gör man med fullt fungerande högtalare som kommit i retur från kund? Eller andra typer av ”överblivna” högtalare, som inte kan säljas som nya till konsumenterna? Den svenska högtalartillverkaren Audio Pro har brottats med dessa frågor många år, och under de senaste åren i ökande grad, allteftersom andelen försäljning via e-handel har ökat. Av miljöhänsyn känns det förstås inte bra att kassera dessa högtalare, enbart för att de inte uppfyller kraven om helt oöppnad kartong.

 

Ett annat svenskt företag, GIAB (Godsinlösen Nordic AB) har under de senaste åren hittat en metod för hur man kan ta tillvara sådana typer av varor. Deras affärsidé är att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Det kallas för ReCommerce, och innebär att skadat eller överblivet gods får ett förlängt liv genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning.

 

Under våren 2020 har nu Audio Pro och GIAB startat upp ett samarbete, vilket innebär att GIAB tar hand om de högtalare som Audio Pro vill förlänga livet på och på så vis gynna miljön, snarare än skada. ”Det känns riktigt bra att få göra en insats för miljön, samtidigt som vi får avsättning för produkter som vi annars inte skulle kunna sälja.”, säger Jens Henriksen, CCO på Audio Pro. ”GIABs tankar kring cirkulär ekonomi, känns som en filosofi som stämmer bra överens med vår egen”, fortsätter Jens.

 

Andreas Karoliussen på GIAB, instämmer; ”Vår affärsmodell för att omvandla våra kunders avfall eller oönskade produkter till en ekonomiskt värdefull resurs, sammanfaller väl med Audio Pros ambitioner för sina returnerade produkter. Vårt nystartade samarbete känns som ett självklart beslut, för båda parter.”

 

De återvunna högtalarna går att köpa via GIABs varumärke Returhuset, som finns tillgängligt både online och via fysisk butik. Att shoppa billigt och klimatsmart är något som ligger i tiden och attraherar fler än enbart uttalat miljömedvetna konsumenter. Alla verkar vilja vara med och motverka de ökande sopbergen.

 About Audio Pro

Audio Pro is a Swedish company with strong roots in the early HiFi industry. The company has designed, developed and manufactured speakers since 1978 and is today available in over 55 countries globally. Audio Pro launched in the 70’s a range of active speakers with advanced technology and high sound quality, that have become milestones in the history of speakers. Today Audio Pro is still a strong and innovative company, managed with high entrepreneurial spirit, and the active speakers have now been equipped with wireless, multiroom and smart voice-control features. Since 2012 the company have also entered the commercial segment with a range of products for retail and hospitality. The brand Audio Pro Business offers wireless speaker systems for stores, restaurants, hotels etc.


Contacts

Maria Tullgren
Press Contact
Maria Tullgren
Jens Henriksen
Chief Sales & Marketing Officer
Jens Henriksen