2022-07-06 07:00Press release

Miljösatsning motsvarade 40 svenskars årsproduktion av hushållsavfall

Audio Pro Sustainability ReportAudio Pro Sustainability Report

Enligt svenska högtalartillverkaren Audio Pros hållbarhetsrapport för 2021 motsvarade deras arbete med återbrukning av returnerade högtalare en miljöbesparing på minst 40 ton CO2 och 20 ton avfall.

 

Under 2020 påbörjade den svenska högtalartillverkaren ett samarbete med svenska GIAB, ett innovativt bolag som ger produkter nytt liv genom cirkulärekonomiska principer. Produkter som returneras till Audio Pro, till följd av ångerrätt, reklamation eller annat gås igenom av GIAB i en process där de rekonditioneras och skickgraderas innan de återförs till marknaden igen. På så vis kan en produkt få ett nytt liv utan att kasseras.

 

Nu när ett helt verksamhetsår hunnit passera enligt denna princip av återbruk, har tiden kommit för en utvärdering av vad denna miljösatsning har resulterat i, i form av besparingar. Jens Henriksen, CCO på Audio Pro, berättar stolt; ”Vi fick en hållbarhetsrapport av GIAB som konstaterade att vi tillsammans kunnat förlänga livet på 333 produkter. Av alla produkter som vi har skickat till GIAB har alla utom 4 kunnat återbrukas. Detta ger en miljöbesparing på minst 40 ton CO2 och 20 ton avfall.” Denna besparing kan jämföras med hela årsutsläppet av CO2 ekvivalenter för 4 svenskar samt 40 svenskars årsproduktion av hushållsavfall. ”Detta är en massiv vinst” fortsätter Jens Henriksen, ”med tanke på att vi ännu bara är i projektets linda, och att vi på sikt förstås kommer att öka vårt arbete ytterligare med satsningen på återbruk. Vi räknar kallt med att vi på sikt kommer att kunna göra ännu större miljöbesparingar.”

 

Andreas Anderholm Pedersen, Hållbarhetschef på GIAB förklarar; ”Den växande medvetenheten kring klimat och hållbarhet som drivits på av samhällsengagemanget från en ung generation av konsumenter har skapat utökade krav på e-handelsbolag, som Audio Pro. Den medvetna konsumenten kräver transparens i alla led och ett varumärkes popularitet och konkurrensfördelar kan snabbt reduceras om returhanteringen inte sköts resurseffektivt. Det går inte längre att returer hanteras ovarsamt genom att låta produkter åka långväga utomlands, alternativt kasseras. Och vi är glada för att Audio Pro har valt att börja samarbeta med oss för att motverka ett sådant resursslöseri.”About Audio Pro

Audio Pro is a Swedish company with strong roots in the early HiFi industry. The company has designed, developed and manufactured speakers since 1978 and is today available in over 55 countries globally. Audio Pro launched in the 70’s a range of active speakers with advanced technology and high sound quality, that have become milestones in the history of speakers. Today Audio Pro is still a strong and innovative company, managed with high entrepreneurial spirit, and the active speakers have now been equipped with wireless, multiroom and smart voice-control features. Since 2012 the company have also entered the commercial segment with a range of products for retail and hospitality. The brand Audio Pro Business offers wireless speaker systems for stores, restaurants, hotels etc. In recent years, Audio Pro has increased its focus on more sustainable solutions, by e.g. prolonging the life span of its products.


Contacts

Maria Tullgren
Press Contact
Maria Tullgren
Jens Henriksen
Chief Sales & Marketing Officer
Jens Henriksen