2024-06-25 07:00Press release

Lyssna hur växterna mår

Audio Pro, Nature's HarmonyAudio Pro, Nature's Harmony

Nu är det möjligt att höra om en växt mår bra eller dåligt. Svenska högtalartillverkaren Audio Pro har deltagit i en konstnärlig, interaktiv utställning, som fångat upp ljudet från växter som berättar om de är stressade, uttorkade eller i balans, och ljudet har besökaren själv kunnat höra via högtalarna. Syftet är att skapa bättre förståelse för naturens ekosystem och visa kopplingar mellan människa och natur.

På Kulturhotellet i Helsingborg har en konstnärlig utställning med namnet Nature’s Harmony precis avslutats. Bakom projektet står Kulturhotellets grundare Peter Eriksson samt Paul Khadra som är musikdesigner och ljudkonstnär. Syftet med projektet är att ge besökarna en större förståelse för naturen och klimatfrågor, samt ge en insikt i hur vi skulle kunna agera annorlunda och därmed skapa ett bättre samspel med naturen än vi har idag.

Audio Pro, Nature's Harmony

”Vår utställning vill visa vår koppling till naturen, och hur vi är en del av samma ekosystem.” förklarar Peter Eriksson, grundare av Kulturhotellet. ”Människan och naturen har gemensamma utmaningar och delar samma plats. Och det är viktigt att vi ökar vår förståelse för detta, vilket inom politiken idag kanske inte är helt självklart. Vi försöker med vår utställning svara på frågan om hur vi uppnår en mer optimal framtid, så att vi alla börjar arbeta för att skapa en bättre framtid tillsammans.

I utställningen Nature’s Harmony har 14 konstnärer samarbetat för att skapa en multidisciplinär utställning, där ljud, ljus, videoprojektioner, skulpturer och interaktiva inslag möts i en samlad utställning. När det gäller den interaktiva delen är den starkt kopplad till ljud, och därför kontaktade Peter Eriksson svenska högtalartillverkaren Audio Pro för att få hjälp med denna del. Audio Pros högtalare har använts för att både assistera vid en ljudinstallation, som återger inspelade ljud från flera olika naturreservat i omgivningen, men även vid den interaktiva delen där besökaren får chans att uppleva hur växter avger olika ljud beroende på hur de mår.

Audio Pro, Nature's Harmony

Jens Henriksen, CCO på Audio Pro, berättar ”Vi blev förstås mycket intresserade av att få delta i en utställning som visar något som vi förut inte ens visste var möjligt, det vill säga att växter skapar ljud, och att dessa ljud är möjliga att både fånga in och använda för att lära sig mer om hur växter mår. Dels är det förstås viktigt att lära sig mer om miljön och vad vi kan göra för att förbättra den, dels är det också otroligt intressant att få lära sig mer om något som nästan låter som science fiction. Otroligt spännande, tycker vi.”

”Det låter kanske otroligt, men det visar sig att växter avger olika ljud beroende på om det är stressade, uttorkade eller i balans. Nyligen genomförda studier på växters kommunikation visar att de påverkas av akustiska stimuli, exempelvis avger växter klickljud genom deras rötter. I utställningen har besökaren kunnat skapa ljud med hjälp av sensorer som placerats på träd och växter. Här har vi kunnat fånga upp växternas pulser med hjälp av samma teknik som används i lögndetektorer faktiskt och spela upp det via Audio Pros högtalare. Tanken med utställningen har varit att lyfta fram vikten av natur, miljö och klimatfrågor på ett mjukt och konstnärligt sätt.” avslutar Peter Eriksson.About Audio Pro

Audio Pro is a Swedish company with strong roots in the early HiFi industry. The company has designed, developed and manufactured speakers since 1978 and is today available in over 55 countries globally. Audio Pro launched in the 70’s a range of active speakers with advanced technology and high sound quality, that have become milestones in the history of speakers. Today Audio Pro is still a strong and innovative company, managed with high entrepreneurial spirit, and the active speakers have now been equipped with wireless, multiroom and smart voice-control features. Since 2012 the company have also entered the commercial segment with a range of products for retail and hospitality. The brand Audio Pro Business offers wireless speaker systems for stores, restaurants, hotels etc. In recent years, Audio Pro has increased its focus on more sustainable solutions, by e.g. prolonging the life span of its products.


Contacts

Maria Tullgren
Press Contact
Maria Tullgren
Jens Henriksen
Chief Sales & Marketing Officer
Jens Henriksen